Här verkar stämningen inte direkt vara på topp. Marketenterskan Maria Johansson sitter framför sin märkliga spis och ser dyster ut. Kanske är det de inackorderade soldaternas humör som smittat av sig?

1916 skrevs en artikel i Oscarshamns-Tidningen om förhållandena på militärförläggningen på Fredriksberg. Under ett års tid, säger journalisten, har han gång på gång mottagit klagomål från manskapet. För att inte bli utmålad som anarkist, fosterlandsfiende, försvarsnihilist eller bråkmakare har journalisten “tigit och lidit och låtit andra lida”. Men efter att han fått lukta på den korngrynsvälling som soldaterna serveras, brast uppenbarligen fördämningarna och sanningen släpades ut i ljuset. Vällingen var långt ifrån kokt med halvförvällda gryn, serverad ur en rostig och illaluktande kruka. När de fått ärter och fläsk en gång, var ärterna vidbrända och fläsket så dåligt tillagat att det knappt gick att bita sig igenom. “Man skulle vara indian ifrån Sydamerika för att kunna äta detta”, menade journalisten.