På gården bakom det lilla söta rosa huset, med brutet tak och frisörsalong, vid östra änden av Trädgårdsgatan låg under många år en cykelverkstad med det stolta namnet Oskarshamns Velocipedaffär och Smidesverkstad. Den startade redan 1908 av bröderna Engberg och då var det även, som namnet antyder, en smedja. Från början låg den vid Hantverksgatan, faktiskt just i det kvarter där Kulturhuset och den här utställningen finns just nu. Så småningom flyttade man till lokalen vid Trädgårdsgatan, vilken var delad i två delar: en för smedjan och en för cykelverkstaden.

Båda bröderna Engberg gick bort på 1940-talet och då tog Birger Engberg över. Han var son till den av bröderna som hette Sigfrid och han hade jobbat i cykelverkstaden sedan 1933, då han var 14 år, så det kändes naturligt för honom att ta vid. Fast han lade ner smedjan. Det var för tungt arbete ansåg han. Men cykelverkstaden drev han vidare genom en föränderlig tid. Paradoxalt nog innebar andra världskrigets kristider ett uppsving för verkstaden eftersom det inte fanns bensin att tillgå och många därför cyklade. En ny glansperiod kom på 1950-talet när mopederna slog igenom stort. Det var i denna tid när välfärds-Sverige tog ordentlig fart som bilden i utställningen togs. En av männen på bilden är förmodligen Birger, men vi har inte lyckats identifiera vare sig honom eller den andre mannen. Är det någon som vet vilka de är? Hör av dig till oss!

Birger kom att arbeta ovanligt länge i sin verkstad – i alla fall fram till slutet av 1990-talet, då Torsten Strömberg skrev och Olle Nilsson fotograferade en artikel om honom i boken Oskarshamnsliv – vid tusenårsskiftet. Där beskrivs han som ”Oskarshamns äldste verksamme hantverkare” och det stämde säkert eftersom han då var runt 80 år gammal. Birger Engberg gick bort år 2000 och nu finns det inte längre någon Oskarshamns Velocipedaffär och Smidesverkstad.