1886 kom systrarna Therése och Elisabeth Wallgren till Oskarshamn från Halmstad. De övertog den fotoateljé vid Nya torget (nuvarande Stora torget) som fotograf Augusta Brunstedt 1881 låtit bygga i kvarteret Pluto (där Intersport ligger idag). Genast lät de båda systrarna bygga ut ateljén som fick namnet Therése Wallgrens Fotografi-Atelier. Det var alltså lillasyster Therése, 26 år gammal, som fick skylta med sitt namn, medan 38-åriga storasyster Lisa (hon kallade sig själv så) höll sig i bakgrunden. De två duktiga fotograferna fick snabbt ett gott rykte i staden och anlitades flitigt som porträttfotografer och de kunde snart öppna filialer i Högsby, Berga, Mönsterås och Borgholm. Så småningom anslöt sig också en tredje syster, Eleonora, till firman.

Det fanns även en fjärde syster i familjen Wallgren, Amelia, som gifte sig med en man vid namn Axel Berg. Det är hennes båda döttrar, Agda och Tyra Berg, som på bilden målar fönster på sina mostrars ateljé i Oskarshamn. Amelia var dock aldrig involverad i fotografiföretaget.

Många porträtt från systrarna Wallgrens ateljéer finns i album och byrålådor runt om i trakten, men framför allt Therése utmärker sig också som dokumentär- och konstfotograf. Hennes bildserie av fartyget Lennart Torstenson som anlöper Oskarshamns hamn är ett riktigt mästerverk. Bilderna har publicerats åtskilliga gånger i olika sammanhang (ni kan se en av dem inne på Sjöfartsmuseet här intill).

1889 flyttade änkan Eva Charlotta Petersson in i huset bredvid ateljén i Oskarshamn, tillsammans med tre av sina sju barn. Ett av dessa tre barn hette Axel och skulle så småningom bli känd som träsnidaren Döderhultarn. I Döderhultarmuseet här intill kan du se den leksakshäst som Axel gjorde på beställning till systrarna Wallgrens ateljé och som de använde när de fotograferade barn. Ett barnfoto hänger på väggen ovanför hästen i montern.

Therése gifte sig 1891 med handlanden Fredrik Nilson från Eksjö. Hon kom därefter att lägga till ett Nilson efter sitt namn, men företaget kom även fortsättningsvis att heta lika dant som förut. Therése fortsatte att arbeta som fotograf, men ägnade nu mest tid till ateljén i Högsby, där hon bodde. Lisa fick ta huvudansvaret för Oskarshamnsateljén, efter att hon 1891 varit i Stockholm och studerat de senaste fotograferingsmetoderna hos fotograf Alfred J:son Dahlöf.

Inte heller moderskapet fick Therése att lämna yrkesbanan. Hon fick två döttrar, Gertrud Maria (1892) och Helfrid Elisabeth (1894).

Trots att Eleonora var yngst av systrarna Wallgren var det hon som först fick lämna jordelivet. Hon dog på Kalmar lasarett, bara 47 år gammal, 1908. Tre år senare var det Lisas tur. Inte nog med att Therése miste sina systrar, hon hamnade också i en ekonomisk tvist med Axel ”Döderhultarn” Petersson. Han påstod att Lisa upprepade gånger lånat pengar av honom och fallet togs upp av Rådstufvurätten. Då Axel inte kunde visa några kvitton eller andra bevis på lånen lades till slut ärendet ned.

Den 1 april 1912 överlät Terése fotoateljén i Oskarshamn till Lilly Ekström, som tyvärr inte kunde driva den särskilt länge. Hon gick bort bara ett drygt år efter övertagandet och fotografen Thorsten C. Holmberg tog vid. Av en annons i Oskarshamnstidningen den 1 maj 1914 framgår att Therése Wallgren Nilson fortfarande arbetade i ateljén, trots de båda ägarbytena. I oktober samma år var det dock definitivt slutarbetat i Oskarshamn med omnejd eftersom Therése, som nu blivit änka, flyttade till Södra Åsarps socken i Älvsborgs län (också Lisa var skriven i denna socken när hon gick bort – var det kanske därifrån de ursprungligen kom?). Båda döttrarna följde med, men den äldsta dottern Gertrud Maria stannade inte länge i Västergötland utan emigrerade året därpå till Nordamerika, där spåren efter henne slutar. Hennes lillasyster Helfrid Elisabeth kom dock inte längre än till Annedal i Göteborg, dit hon flyttade 1927 och stannade till sin tidiga död 1940. Therése överlevde sin yngsta dotter och gick bort den 2 mars 1942, 83 år gammal.