29. Fredriksbergs herrgård, senast 1912.    Läs mer
 30. Kavallerist Sjöblom vid Fredriksbergs herrgård 1916.    Läs mer
 31. Fredriksberg 1944. Statarbostad och ladugård. Foto: Nils Holgersson.
 32: Maria Johansson i Norra flygeln där hon drev marketenteri under första världskriget.    Läs mer
 33. Slåtter på Fredriksberg. Emil Holmberg (arrendator 1926-54) längst till höger.
 34. Vägen söderifrån mot Fredriksberg. Statarlänga i bakgrunden. Foto: Karl V Nilsson.
 35. Fredriksbergsgatan mot Oskarshamn. Döderhultsbäcken översvämmad. Troligen 1911.
 36. Jörgen Malmqvist i Fredriksbergs ladugård 1949. Foto: Nils Holgersson.
 37. Norrby brunn ca 1900. Fattigbössan Dödergren till vänster. Foto: Karl V Nilsson.    Läs mer
 38. Spelmannen Gustav Holgersson 1945. Foto: Nils Holgersson.    Läs mer
 39. Festtåg på väg till hembygdsfest på Fredriksberg 1944. Foto: Nils Holgersson.
prev / next